Friday, 30 April 2010

mitoni katolik


Ibadat Sabda
Selamatan 7 Bulan
Kel. Fx. Derry
8 April 2010


( Calon ibu yang didampingi calon ayah beserta keluarga siap menyambut diakon memasuki ruangan )
L : Saudara saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di kediaman Bpk. Fx. Derry Setiawan. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul untuk melaksanakan ibadat selamatan 7 bulan kandungan saudari Alexandria, mendoakan sang ibu agar selamat saat melahirkan. Maka marilah kita berdiri untuk menyambut perayaan ibadat ini.

Lagu pembukaan
Bahasa CintaMu

Andaikan aku lakukan yang luhur mulia
Jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna

Reff : Ajarilah kami bahasa cintaMu
Agar kami dekat padaMu ya Tuhanku
Ajarilah kami bahasa cintaMu
Agar kami dekat padaMu

Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana
Cinta itu murah hati, rela menderita


Pembukaan ( umat berdiri )
P : Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
P : Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus , cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya.
P : Saudara saudari sekalian hadir disini hendak menyertakan diri pada kebesaran dan keagungan cinta Tuhan, serta ikut bergembira bersama saudari Alexadria yang mengalami anugrah Tuhan atas janin yang dikandungnya. Marilah kita bersama sama dengan penuh hikmat menghadap Allah, sumber segala cinta kasih untuk memohon berkat-Nya untuk sang ibu serta bagi kita semua. Marilah kita awali perayaan ibadat ini dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kita dihadapan Allah dan sesama.

Tobat ( merenung )
P : Saya mengaku...
P+ U : Kepada Allah Yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada sudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin
P : Tuhan kasihanilah kami
U : Tuhan kasihanilah kami
P : Kristus kasihanilah kami
U : Kristus kasihanilah kami
P : Tuhan kasihanilah kami
U : Tuhan kasihanilah kami
P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Bacaan pertama
L : Pembacaan dari kitab Kejadian, bab 21:1-7 (Ishak lahir)
Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankan-Nya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikan-Nya. 2 Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. 3 Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. 4 kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. 5 Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak , anaknya, lahir baginya. 6 Berkatalah Sara: “Allah telah membuat aku tertawa; setiap orangyang mendengarnya akan tertawa karena aku.” 7 Lagi katanya: “Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham: Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya.”
L : Demikianlah sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

Lagu antar bacaan
Ku Siapkan hatiku Tuhan

Ku siapkan hatiku Tuhan
tuk dengar firman Mu saat ini
ku sujud menyembah Mu Tuhan
masuk hadirat Mu saat ini
curahkan urapan Mu Tuhan bagi jemaat Mu saat ini
Ku siapkan hatiku Tuhan tuk dengar firman Mu
Firman Mu Tuhan tiada berubah
dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah
Firman Mu Tuhan penolong hidupku
Kusiapkan hatiku Tuhan tuk dengar firman Mu


Bacaan Injil ( umat berdiri )
P : Tuhan sertamu
U : Dan bersama rohmu
P : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas (1:39-45)
U : Dimuliakanlah Tuhan
39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. 40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. 41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabetpun penuh dengan Roh Kudus, 42 lalu berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 45 Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana."
P : Demikianlah Injil Tuhan
U : Terpujilah Kristus

Homili
( umat duduk )

Doa Rosario
P : Saudara saudari sekalian marilah kita berdoa Rosario
P : † Dalam nama Bapa, Putra dan Roh kudus. Amin

Syahadat
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan ponsius Pilatus disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk disebelah kanan Allah Bapa Yang Mahakuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati, aku percaya akan roh kudus gereja katolik yang kudus dan persekutuan para kudus pengampunan dosa kebangkitan badan kehidupan kekal. Amin.

Kemulian
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus
Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, Amin.
Terpujilah
Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan santo Yosef
Untuk selama-lamanya.
Bapa Kami
Bapa Kami yang ada di surga dimuliakanlah namaMu
datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti didalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami kedalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Terpujilah…
Kemuliaan…

Salam, Putri Allah Bapa
Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertaMu terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhMu, Yesus, santa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin.

Salam, Bunda Allah Putra
Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertaMu terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhMu, Yesus, santa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin.
Salam, mempelai Allah Roh Kudus
Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertaMu terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhMu, Yesus, santa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin.
Kemuliaan…
Terpujilah…
Ya Yesus yang baik
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa kedalam surga terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanMu.

Peristiwa gembira pertama
L : Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel (Lukas 1:28b, 30b-31)
L : "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.”
Doa umat yang pertama
L : Allah Bapa yang ada di surga, berkatilah para pemimpin gereja kami, paus dan para imam, semoga mereka terus dapat melayaniMu dalam perayaan-perayaan ekaristi, memimpin Gereja, serta mewartakan kabar baikMu, kami mohon…
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa Kami…
Salam Maria…(10x)
Kemuliaan…
Terpujilah…
Ya Yesus yang baik...Peristiwa Gembira yang kedua
L : Maria mengunjungi Elisabeth (Lukas 1:42-45)
L : "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana."
Doa umat yang kedua
L : Ya Bapa, berkatilah Kardinal kami, Julius Darmaatmaja,SJ, beserta Uskup koajutor kami Ign. Suharyo, Pr, semoga mereka dapat menggembalakan umat Katholik di Indonesia, kami mohon..
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa Kami…
Salam Maria…(10x)
Kemuliaan…
Terpujilah…
Ya Yesus yang baik...

Peristiwa Gembira yang ketiga
L : Yesus dilahirkan di Betlehem (Lukas 2:7)
L : Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Doa umat yang ketiga
L : Ya Bapa, berkatilah bangsa dan Negara kami, semoga Negara ini menjadi Negara yang maju dan makmur serta lindungilah bangsa kami dari bahaya-bahaya yang dapat memecahkan kami, kami mohon..
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa Kami…
Salam Maria…(10x)
Kemuliaan…
Terpujilah…
Ya Yesus yang baik...

Ratu Rosari

Ratu Rosari, Ratu terkudus
Bunda melahirkan Tuhanku Yesus
Dimuka takhtamu anakmu berseru
Doakan kami Maria, Doakan kami Maria.


Peristiwa Gembira yang keempat
L : Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah (Luk 2:34-35)
L : Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak itu: "Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri.
Doa umat yang keempat
L : Ya Bapa berkatilah Gereja dan umat-umatMu, berkatilah agar kami selalu bersatu denganMu serta terdapat katakumen dalam diri kami, kami mohon..
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa Kami…
Salam Maria…(10x)
Kemuliaan…
Terpujilah…
Ya Yesus yang baik...

Peristiwa Gembira yang kelima
L : Yesus diketemukan dalam bait Allah (Lukas 2:49-50)
L : "Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?"Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan-Nya kepada mereka.
Doa umat yang kelima
L : Ya Bapa, berkatilah para ibu yang sedang mempersiapkan dirinya untuk persalinan, semoga ibu dan anak yang ada dalam kandungannya selamat pada saat ia dilahirkan, kami mohon..
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa Kami…
Salam Maria…(10x)
Kemuliaan…
Terpujilah…
Ya Yesus yang baik...
P : Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin
( doa rosario selesai )

P : Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Illahi maka beranilah kita berdoa
P+ U : Bapa Kami yang ada di surga dimuliakanlah namaMu datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti didalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami kedalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Penutup
P : Marilah berdoa...
P : Allah Bapa Yang Maharahim, sungguh besar anugerahMu kepada kami, terutama calon ibu yang akan melahirkan, kami mohon sertailah ia saat melahirkan nanti, semoga anak yang dalam kandungannya tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab akan imannya kepadaMu, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, Amin.
P : Tuhan sertamu.
U : Dan bersama RohMu.
P : Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa Yang Mahakuasa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Amin.
P : Ibadat sabda tujuh bulanan telah selesai.
U : Syukur kepada Allah.
P : Pergilah anda diutus
U : Amin.
Lagu Penutup
Nderek Dewi Maria
Nderek Dewi Maria temtu gengkang manah
M’boten yen kuwatosa ibu njangkung tansah
Kanjeng ratu ing swarga, amba sumarah samya
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonono

Upacara pemberkatan
( Calon ibu sudah mandi dengan 7 air sumber disertai bunga mawar, melati, dan kenanga, lalu mengganti baju sebanyak tujuh kali)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Sudah
( calon ibu tetap memakai baju yang terakhir lalu menjual rujak dan dawet bersama sang suami dan umat membeli rujak tersebut dengan uang koin palsu )

# Ramah tamah

No comments:

advertisment